Společnost AGSTAV TŘEBÍČ a.s., IČO 46966676, se sídlem Hrotovická 1184, 674 01 Třebíč – Horka- Domky, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 892 („správce“ nebo

společnost“), je ve  smyslunařízení Evropského parlamentu a  Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („Nařízení“) správcem osobních údajů.

 

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Osobní údaje zpracováváme v následujících případech souvisejících s návštěvou internetového obchodu na stránce betoni.art („internetový obchod“) nebo s obchodní činností společnosti:
  • registrovali jste se v internetovém obchodě jako stálý zákazník;
  • učinili jste v internetovém obchodě objednávku zboží;
  • přihlásili jste se k odběru obchodních sdělení;
  • jste podnikající fyzickou osobou, nebo zaměstnancem právnické osoby, se kterou jsme uzavřeli smlouvu jako objednatelé nebo dodavatelé služeb nebo zboží;
  • jste zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání v naší společnosti.

 

2. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání, IČO.
 • Elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, e-mailová
 • Další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, výše plateb a jejich historie, případně další obdobné údaje.
 • Další osobní údaje vámi poskytnuté ve smlouvě nebo dodatku či v jiných dokumentech, a to včetně pozdějších aktualizací.
 • U zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání zpracovávámeživotopis a údaje potřebné ke zpracování mzdové a daňové agendy.

 

3. SOUBORY COOKIES

 • Správce užívá v internetovém obchodě soubory
 • Cookies jsou krátké textové soubory, které internetový obchod ukládá ve vašem počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se do internetového obchodu vrátíte.
 • Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, MozillaFirefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče.
 • Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru a cookies našich zpracovatelů.
 • Soubory cookies jsou v internetovém obchodě užívány za účelem:
  • umožnění základního fungování internetového obchodu;
  • měření návštěvnosti internetového obchodu a  vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků v internetovém obchodu.

 

4. PRÁVNÍ TITUL A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů:

4.1. Dodání zboží a plnění závazků vyplývajících ze smluv nebo jiných ujednání

 • Osobní údaje zpracováváme, protože je to nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy s vámia uplatňování práv ve smlouvě sjednaných.

4.2. Plnění zákonných povinností

 • Mezi nám uloženéprávní povinnosti patří zejména vystavování, příjem a archivace daňových dokladů, vedení spisů zaměstnanců, vedení mzdové agendy.

4.3. Oprávněný zájem

 • Osobní údaje zákazníkůpro potřeby přímého marketingu zpracováváme, neboť se jedná o náš oprávněný zájem.
 • V případě, že by byl sběr cookies považován za zpracování osobních údajů, jedná se také o náš oprávněný zájem.
 • Na základě oprávněného zájmu vám můžeme zaslat dotazník, jehož předmětem bude ověření vaší spokojenosti s nákupem v internetovém obchodě.
 • Pokud by vás zpracování vašich osobních údajů z tohoto důvodu obtěžovalo, dejte nám prosím co nejdříve vědět.

4.4. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

 • Osobní údaje můžeme také zpracovávat, pokud nám k tomu dáte výslovný a svobodný souhlas. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

 

5. ZPRACOVATELÉ, PŘÍJEMCI A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Pro efektivní fungování internetového obchodu a naší společnosti máme uzavřeny smlouvy s dalšími poskytovateli služeb, kterým můžeme předat vaše osobní údaje ke zpracování. Zpracování vašich osobních údajů mohou provádět zejména:
  • poskytovatelé poštovních a přepravních služeb;
  • poskytovatelé softwarových a IT služeb;
  • poskytovatelé platebních služeb;
  • poskytovatelé účetních služeb;
  • poskytovatelé právních služeb.
 • Za účelem vymáhání pohledávek mohou být vaše osobní údaje předány vymáhací společnosti nebo právnímu zástupci společnosti.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v zemích Evropské unie. Mimo země Evropské unie bychom mohli vaše osobní údaje zpracovávat pouze za předpokladu, že by to bylo nezbytné pro plnění našich smluvních nebo zákonných povinností.

6. DOBA ULOŽENÍ

 • Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytnou k naplnění daného účelu zpracování, případně po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy.Doba uložení se liší v závislosti na právním titulu zpracování osobních údajů:
  • Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů plnění smluvních povinností, zpracováváme osobní údaje po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy.
  • Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů plnění našich zákonných povinností, zpracováváme osobní údaje po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy.
  • Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů náš oprávněný zájem, zpracováváme osobní údaje po dobu trvání oprávněného zájmu, případně po dobu, dokud nám nesdělíte, že si nepřejete, abychom tyto osobní údaje dále zpracovávali.
  • Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů váš souhlas, zpracováváme osobní údaje maximálně po dobu, po kterou trvá váš souhlas.

 

7. VAŠE PRÁVA

 • Ve vztahu k osobním údajům máte zejména následující práva:
  • Právo na přístup k osobním údajům – můžete se na nás kdykoliv obrátit s žádostí o informaci, jestli vaše osobní údaje zpracováváme a v případě, že ano, žádat další informace o tomto zpracování.
  • Právo osobní údaje opravit či doplnit – pokud dojde v době zpracovávání vašich osobních údajů ke změně nebo máte pocit, že námi zpracovávané údaje nejsou správné, neváhejte nás prosím kontaktovat.
  • Právo požadovat omezení zpracování – v případech uvedených v čl. 18 Nařízení máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Právo na výmaz osobních údajů – v případech uvedených v čl. 17 Nařízení máte právo požadovat,abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se vás týkají.
  • Právo požadovat přenesení údajů – za podmínek daných čl. 20 Nařízení máte právo nás požádat, abychom vaše osobní údaje předali třetí osobě.
  • Právo vznést námitku – v případě, že zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo vznést proti takovému zpracování kdykoliv námitku.
  • Právo podat stížnost – v případě pochybností o dodržování našich povinností souvisejících se zpracováním osobníchúdajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8. KONTAKTY

 • Pokud nás chcete kontaktovat, zeptat se nás na cokoliv týkající se zpracování osobních údajů nebo námsdělit, že si nepřejete, abychom zpracovávali vaše osobní údaje, můžete využít následující kontaktní údaje:

AGSTAV TŘEBÍČ a.s.

Martínkov 137, 675 44 Lesonice

tel: +420 568 446 235

e-mail: info@agstav.cz

 

9. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Pokud odmítnete poskytnout osobní údaje nezbytné pro výše uvedené účely, může se stát, že vám nebudeme moci dodat objednané zboží či službu.
 • Naše společnostneprovádí žádnou činnost zpracování osobních údajů, v rámci, níž by docházelo k profilování.
 • Osobní údaje zpracováváme prostřednictvím softwarů, dochází tak alespoň částečně k automatizovanému zpracovávání.
Nastavenie cookies
Informácie o cookies
Súbory cookies slúžia na zlepšenie webových stránok, na zobrazovanie personalizovaného obsahu a na analýzu údajov o návštevníkoch. Technické cookies sú pre chod webových stránok nevyhnutné – používaním webu s ich využitím súhlasíte.
Technické cookies
vždy zapnuté
Zaisťujú kľúčové funkcie webových stránok ako sú zabezpečenie, správa siete, prístupnosť a základné štatistiky o návštevnosti. Technické cookies môžete vypnúť v nastavení svojho prehliadača, to však môže negatívne ovplyvniť funkčnosť webových stránok.
Výkonnostné cookies
Umožňujú na základe vašich záujmov zobrazovať relevantný obsah a personalizované ponuky a reklamy na tejto stránke, na stránkach tretích strán a na sociálnych sieťach.
Analytické cookies
Nástroje tretích strán (napríklad Google Analytics) umožňujú zlepšovať fungovanie webových stránok pomocou informácií o tom, ako stránky užívate. Súbory cookies zhromažďujú tieto údaje spôsobom, ktorý neumožňuje priamu identifikáciu.
Súhlasím so všetkým
Uložiť nastavenia